image3

PLANMATIG ONDERHOUD

  • Gecertificeerde aan- en verkoopkeuringen.
  • Opstellen en/of actualiseren Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) indien gewenst gecombineerd of uitgebreid met een Duurzame Meerjaren Onderhoud Planning (DMOP)
  • Opstellen van Energieprojecten
  • Technische inspecties en opstellen rapportages.
  • Het maken van kostenraming
  • (Technische)opnames gebouwen en/of eenheden, eventueel inclusief vullen/completeren van de gebouwdatabase/cartotheek.
  • Uitvoeren van NEN 2767 gebouwinspecties.
  • Uitvoeren van EPA (energetische opname en advies).